Skip navigation

Mapa d'imatge

MAPA D’IMATGE D’UNA CONSTEL.LACIÓ

Cada alumne ha de crear un mapa d’imatge d’una constel.lació. De les 88 existents d’acord amb la Associació Astrònomica Internacional (IAU) farem algunes de l’hemisferi Nord.

El curs 2020-2021 els alumnes faran les següents constel.lacions indicades en el apartat Astrononomia.

De la teva constel.lació has de mostrar tot tipus d’objectes: estrelles, exoplanetes, galàxies espiral o elíptiques, cúmuls oberts o tancats, quasar, forat negre, etc. De cadascú has de mostrar informació addicional en una pàgina web de neocities pròpia que han de provenir de clicar en un mapa d’imatge. Has de crear nous símbols en català com aquests:

PAS 1: EDITOR DE MAPA D’IMATGE

Heu de triar un editor de mapa d’imatges, per exemple:

1.GIMP disponible a www.gimp.org/es

Obrir la imatge descarregada obligatoriament de

https://theskylive.com/sky/constellations/

Orió
Orió (tamany proper a 1000 pixels, fons negre
llegenda

Opció Filtres/Mapa d’imatges

2. Editors online com https://www.image-map.net

que pot donar un codi html que pots editar en un editor com Visual Code Studio o si vols en editor de codi online com codesandox.io

Rigel, estrella supergegant, 700 anys llum M42, nebulosa, 1300 anys llum HD4445b, explaneneta jovià calent, 150 anys llum

 

 

PAS 2. AFEGIR MAPPER.JS

Heu d’afegir mapper.js a la vostra web de neocities:

1) Crear una web a Neocities.org triant el vostre nom i primer cognom davant de neocities

2) Crear una carpeta anomenada mapa i una carpeta anomenada lib

3) Dins de la carpeta mapa heu de pujar ‘arxiu index.html creat en el pas 1

4)Dins de la carpeta lib heu de pujar l’arxiu mapper.js disponible a

http://arteducation.eu/imagemaps/humanbody/skeleton/mapper.js (copiar tot i enganxar en un editor de codi i guardar amb el mateix nom)

http://arteducation.eu/imagemaps/humanbody/skeleton

5) Podeu canviar icolorXXXXXX de forma que les sis X és el codi hexadecimal de colors HTML. Podeu triar el color d’exoplaneta Jovià, terrà, superterrà, forat negre, quasar, tipus d’estrella, etc que podeu fer la llegenda.

6)Heu de posar informació addicional en title i en el enllaç que no va a wikipedia sinó a la vostres pàgines de la vostra web de neocities.

7) Una alternativa és crear un formulari html de tamany “30” caràcters amb un petit codi javascript que permeti emprar propietats ES6 del tag <area> com onMouseOver o onMouseOut tal com explica aquí https://www.tutorialspoint.com/es6/es6_image_map.htm

PAS 3. LA VOSTRA WEB

La vostra web serà creada descarregant editor exelearning.net que permet crear una web interactiva sense codi i en ella enllaçareu http://nomcognom.neocities.org/mapa

En aquesta web posareu tot el contingut del que fem a classe.

Hi podreu afegir tantes activitats interactives com vulgueu. Quantes més i més variades activitats interactives de la vostra constel.lacio poseu millor nota.

El plagi no està permès.

La creativitat està permesa i promoguda en la vostra constel.lació.